Dokumenty školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Dokumenty školy

GDPR

Správce osobních údajů: Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Šulcová

Pověřenec: BDO Advisory s. r. o., Ing. Roman Šmíd, MBA
telefon: +420 227 031 495
e-mail: roman.smid@bdo.cz

Informační memorandum

Dokumenty školy

Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku ZŠ

  1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, dle odst. 7 § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Turnova č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov.
  2. Ostatní děti s trvalým bydlištěm v Turnově.
  3. Děti, které mají v ZŠ Turnov – Mašov, U Školy 56 sourozence.
  4. Ostatní děti.
  5. V případě více zájemců, kteří budou splňovat dané kritérium, rozhodne o přijetí los.
Školský obvod spádové školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace,
tvoří následující ulice:

Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká ( od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj), U Lomu, U Školy.

V Turnově - Mašově dne 1.3.2017

Mgr. Renata Šulcová
ředitelka školyDokumenty školy

Dokumenty školy


Formuláře ke stažení:

Žádost o uvolnění žáka
  (formát: Word; velikost: 35,5 kB)


Soubory ke stažení:

Výroční zpráva 2017 - 2018
  (formát: Pdf; velikost: 18,6 MB)

Výroční zpráva 2016 - 2017
  (formát: Pdf; velikost: 2,56 MB)

Výroční zpráva 2015 - 2016
  (formát: Pdf; velikost: 2,18 MB)

Výroční zpráva 2014 - 2015
  (formát: Pdf; velikost: 14,4 MB)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
  (platnost: od 1.9.2016; formát: Pdf; velikost: 254 kB)

Učební osnovy
  (formát: Zip; velikost: 431 kB)

Školní řád a pravidla hodnocení
  (formát: Pdf; velikost: 156 kB)

Vnitřní řád školy
  (formát: Pdf; velikost: 38 kB)

Vnitřní řád školní družiny
  (formát: Pdf; velikost: 43 kB)

Výroční zpráva 2013 - 2014
  (formát: Pdf; velikost: 140 kB)

Výroční zpráva 2012 - 2013
  (formát: Pdf; velikost: 145 kB)

Výroční zpráva 2011 - 2012
  (formát: Pdf; velikost: 94 kB)

Školní vzdělávací program - Školní družina
  (formát: Pdf; velikost: 79 kB)


Schválení vybraného uchazeče veřejné zakázky
"Vybavení učebny výpočetní technikou v ZŠ Trunov-Mašov, U Školy 56
dokument ke stažení zde
  (formát: Jpg; velikost: 296 kB)

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl