Aktuální informace
13.10.2020: RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
Vzhledem k aktuální situaci a z důvodu vyhlášených opatření proti šíření koronaviru, přesouváme termín konání třídních schůzek rodičů a volby kandidáta do Školské rady na středu 18.listopadu od 16:30 do 18:00.
Navržení kandidáti jsou zveřejněni na těchto stránkách v oddíle Školská rada.

13.10.2020: OBĚDY
Obědy jsou automaticky odhlášeny.

13.10.2020: OŠETŘOVNÉ
Potvrzené žádosti o ošetřovné budou vydávány ve škole v úřední hodiny:
- středa 14. 10. od 7:30 do 10 hodin a od 14:30 do 16 hodin

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let nemusí škola vydávat. Můžete ho nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce, že pečuje o dítě z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
Sledujte stránky školy, aktuální informace budou průběžně zveřejňovány.

12.10.2020:
Vláda rozhodla o uzavření ZŠ od středy 14. 10. 2020. Na základě vyhodnocení dotazníků o distančním vzdělávání v naší škole jsme zvolili v tuto chvíli nejdostupnější metodu distanční výuky formou zadávání úkolů přes email v kombinaci s možností vyzvednutí nakopírovaných materiálů ( po předchozí domluvě s třídní učitelkou). V případě dlouhodobějšího uzavření škol budou zavedeny další prvky distanční výuky.

11.10.2020: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Na základě usnesení vlády ČR je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Škola bude tedy 26. - 30.10. uzavřena. ( usnesení vlády + podzimní prázdniny).

11.10.2020:
Vzhledem k epidemiologické situaci je od pondělí 12. října 2020 je zakázán vstup rodičů do budovy školy.

21.09.2020: SCHŮZKY RODIČŮ
Ve středu 21. října 2020 se bude od 16 hodin konat společná schůzka rodičů, při které proběhne volba zástupce rodičů do RADY ŠKOLY.

21.09.2020: Oznámení o konání voleb do Školské rady při ZŠ Turnov – Mašov

Volby do Školské rady proběhnou dne 21. 10. 2020 od 16:30 do 18:00 v současném působišti školy, v Alešově ulici. (Proběhnou v době rodičovských schůzek)
Chcete-li navrhnout kandidáta z řad zákonných zástupců žáka, učiňte tak do 5. 10. 2020 písemně řediteli školy.

Návrh musí obsahovat:
- jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště navrhovatele
- jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště kandidáta
- podpis navrhovatele
- k návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

V Turnově – Mašově dne 21.9.2020
Mgr. Renata Šulcová

27.08.2020: ROZVRHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
24.08.2020: ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na 28. - 29. října 2020. * Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. * Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.* Jarní prázdniny jsou stanoveny na termín 1. - 7. února 2021.* Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 1. dubna 2021.* Hlavní prázdniny budou zahájeny dne 1. července 2021 a skončí 31. srpna 2021.* Ředitelské volno je naplánováno na pondělí 16. listopadu 2020.

27.07.2016: POZOR MÁME NOVÝ E-MAIL
Upozorňujeme, že máme novou e-mailovou adresu: zsturnovmasov@seznam.cz. Původní e-mail již není funkční. Děkujeme za pochopení.
Úvodní strana

Vítejte na stránkách naší školy :-)

Škola s 1. stupněm ZŠ na okraji města Turnova.
Nabízíme klidné, rodinné prostředí pro žáky 1.- 5. ročníku.

V současné době probíhá v naší škole rekonstrukce a výuka bude ve školním roce 2020/2021 organizována v náhradních prostorách ISŠ Turnov, Alešova 1723.

Ředitelka školy:
Mgr. Renáta Šulcová

Telefonní kontakt: 481 321 113, 731 449 102
E–mail: zsturnovmasov@seznam.cz

GDPR viz DOKUMENTY

ŠKOLNÍ HYMNA: školní hymna (formát: MP3, velikost: 6,78 MB)

Škola

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl