Aktuální informace
13.01.2021:
Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí
školního roku 2020/2021 pro žáky 3. - 5. ročníku

Kritéria pro hodnocení:
Prezenční vzdělávání
- výsledky vzdělávání  ve škole, klasifikace od učitele
- aktivita při vyučování, práce nad rámec povinností
- zapamatování si nabytých znalostí a schopnost je používat
- domácí příprava na vyučování, vypracovávání domácích úkolů
Distanční vzdělávání
- účast na distanční výuce
- aktivní zapojení se do učení
- plnění zadaných úkolů, včasné odevzdání, kvalita vypracování, tvořivost...
- hodnocení a klasifikace online testů a úkolů zadaných učitelem

Klasifikace Tv, Hv, Vv, Pč bude vycházet z činnosti v období prezenční výuky.

Dne 28.1.2021 bude pro informaci zaslán scan hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku na mailovou adresu rodiče.
Vysvědčení žáci  obdrží v den nástupu na prezenční výuku.  
V Turnově dne 13.1.2021

27.08.2020: ROZVRHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
24.08.2020: ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na 28. - 29. října 2020. * Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. * Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.* Jarní prázdniny jsou stanoveny na termín 1. - 7. února 2021.* Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 1. dubna 2021.* Hlavní prázdniny budou zahájeny dne 1. července 2021 a skončí 31. srpna 2021.* Ředitelské volno je naplánováno na pondělí 16. listopadu 2020.
Úvodní strana

Vítejte na stránkách naší školy :-)

Škola s 1. stupněm ZŠ na okraji města Turnova.
Nabízíme klidné, rodinné prostředí pro žáky 1.- 5. ročníku.

V současné době probíhá v naší škole rekonstrukce a výuka bude ve školním roce 2020/2021 organizována v náhradních prostorách ISŠ Turnov, Alešova 1723.

Ředitelka školy:
Mgr. Renáta Šulcová

Telefonní kontakt: 481 321 113, 731 449 102
E–mail: zsturnovmasov@seznam.cz

GDPR viz DOKUMENTY

ŠKOLNÍ HYMNA: školní hymna (formát: MP3, velikost: 6,78 MB)

Škola

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl