Aktuální informace
08.04.2021: Testování žáků školy
V době prezenční výuky žáků bude vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno probíhat testování žáků neinvazivními antigenními LEPU testy http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html. Žáci se budou samotestovat za dopomoci paní učitelek od 7:35 hodin. Prosíme, aby v tyto dva dny byli žáci ráno ve škole na tuto dobu.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří již onemocnění Covid - 19 prodělali a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního testu. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte doložit v podobě zprávy od lékaře nebo z laboratoře. Stejně tak se testu neúčastní ten, kdo doloží negativní výsledek PCR testu ne staršího než 48 hodin.

Leták k testování zde.

Nošení roušek ve škole Povinností žáků je nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku. Prosíme rodiče o přípravu alespoň dvou roušek na každý den.

Vstup do školy Žádáme rodiče, aby své děti z hygienických důvodů doprovázeli pouze ke vstupním dveřím do budovy. Vstup do budovy školy je povolen pouze v nezbytně nutných případech.

07.04.2021: Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021
Vážení rodiče,
na tiskové konferenci ministra školství a ministra zdravotnictví bylo potvrzeno, že se od pondělí 12. 4. 2021 mohou vrátit rotačně do školy žáci 1. stupně ZŠ, za dodržení všech protiepidemiologických opatření.
Na naší škole bude výuka organizována takto:
od 12. 4. prezenční výuka ve škole pro žáky 1. a 2. ročníku, včetně obědů a školní družiny ( bez kroužků).
Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce z domova.
Od 19. 4. prezenční výuka ve škole pro žáky 3.,4. a 5. ročníku, včetně obědů a školní družiny pro 3. a 4. ročník ( bez kroužků).
Žáci 1. a 2. ročníku budou vzděláváni distančním způsobem.
Následující týdny se výuka cyklicky opakuje, tj. od 26.4. prezenční výuka pro 1. a 2.ročník, atd.

Všichni žáci při prezenční výuce budou ve škole testováni antigenními testy. Na bližší informace k testování žáků stále čekáme, jak je obdržíme, budeme Vás informovat.

Už se moc těšíme na děti, doufáme, že i děti na nás. ☺☺☺

21.03.2021: Informace k zápisu do 1.ročníku na školní rok 2021 - 2022
Zápis do prvního ročníku bude probíhat od 1.4 do 30.4.2021 distančním způsobem bez osobní přítomnosti dítěte.
Podání žádosti o přijetí či o odklad školní docházky můžete učinit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ( 4dtmtkw)
2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý mail!)
3. poštou ( ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, 511 01 Turnov)
4. osobním podáním ve škole dne 13.4.2021 od 13:00 do 15:30.
( v současnosti ZŠ Mašov , Alešova ulice 1723, boční vchod, domovní telefon 313)

V případě potřeby je možno si sjednat osobní schůzku - tel. 731 449 102

Při žádosti o přijetí vyplňte: zápisový list + zápisový formulář + kopie rodného listu dítěte

Při žádosti o odklad školní docházky vyplňte: zápisový formulář + žádost o odklad + kopie rodného listu dítěte + doporučení odkladu od odborného lékaře + doporučení odkladu od PPP ( doporučení odkladu možno dodat později)

Formuláře ke stažení:
Zápisový list (docx)
Zápis do 1.r. formulář (docx)
Žádost o odklad PŠD (docx)

24.08.2020: ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na 28. - 29. října 2020. * Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. * Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.* Jarní prázdniny jsou stanoveny na termín 1. - 7. února 2021.* Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 1. dubna 2021.* Hlavní prázdniny budou zahájeny dne 1. července 2021 a skončí 31. srpna 2021.* Ředitelské volno je naplánováno na pondělí 16. listopadu 2020.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl